Certyfikacja Produktu

Certyfikacja krajowa (znak zgodności Ü)

Płyty drewniane

Wrąb na jaskółczy ogon

Europejska certyfikacja (znak CE)

Płytki kolczaste

Tartaki

Zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej z drewna

Certyfikacja krajowa (znak zgodności Ü)

Niemieckie Stowarzyszenie ds. Jakości Montażu Budowlanego i Domów Prefabrykowanych (Bundes-Gütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser e.V. – BMF) jest organem nadzorującym i certyfikującym zgodnie z § 28 krajowej ustawy budowlanej (LBO) Nadrenii-Westfalii i rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych.

Zadaniem organu nadzorującego i certyfikującego jest przyczynianie się do osiągania celów ochronnych krajowych ustaw budowlanych i rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych. Cele ochronne obejmują:

  • wytrzymałość mechaniczną i stabilność
  • ochronę przeciwpożarową
  • higienę, ochronę zdrowia i ochronę środowiska
  • bezpieczeństwo użytkowania
  • ochronę akustyczną
  • oszczędzanie energii i ochronę ciepła

Płyty drewniane

Potwierdzenie zgodności i oznaczenie zgodności zgodnie z nowymi krajowymi ustawami budowlanymi

W krajowych ustawach budowlanych poszczególnych krajów związkowych dla określonych wyrobów budowlanych wymagany jak znak Ü jako potwierdzenie zgodności. Zgodnie z listą regulacji budowlanych wymóg ten dotyczy także obustronnie licowanych lub okładanych elementów ściennych, stropowych i dachowych.

Na podstawie wytycznej w sprawie nadzorowania płyt ściennych, stropowych i dachowych do domów drewnianych w typie konstrukcji zgodnie z DIN 1052 BMF jako uznana jednostka przeprowadza nadzory w zakładach produkcyjnych.

Jako widoczne potwierdzenie spełnienia wszystkich wymagań producent oznacza swoje płyty drewniane znakiem Ü.

Z tej usługi BMF mogą skorzystać wszyscy producenci tego wyrobu budowlanego i nie jest ona powiązana z członkostwem w stowarzyszeniu.

Wrąb na jaskółczy ogon

Aby móc stosować wrąb na jaskółczy ogon bez dodatkowych elementów łączących w drewnianych konstrukcjach nośnych, muszą być one wykonane zgodnie z dopuszczeniem Z-9.1-649 stowarzyszenia HIGH TECH ABBUND w Zimmererhandwerk e.V. Przedsiębiorstwa, które posiadają to dopuszczenie, potwierdzają zgodność wyprodukowanych wyrobów budowlanych z wymaganiami ogólnego dopuszczenia nadzoru budowlanego z regularnymi nadzorami własnymi i zewnętrznymi. Nadzór zewnętrzny przeprowadzany jest przynajmniej raz w roku przez jednostkę kontrolną uznaną przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt).

BMF oferuje swoim klientom taki nadzór zewnętrzny i przyznaje znak zgodności jako potwierdzenie spełnienia wymagań. Certyfikowane przedsiębiorstwo ma tym samym prawo do oznaczenia wyrobu budowlanego znakiem zgodności.

Europejska certyfikacja (znak CE)

Dzięki uznaniu BMF jako europejskiego organu nadzorującego i certyfikującego zgodnie z artykułem 43 rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych zyskaliśmy możliwość towarzyszenia naszym członkom także w europejskiej procedurze do oznakowania CE wytwarzanych przez nich wyrobów budowlanych.

Płytki kolczaste

Płytki kolczaste mają liczne zalety pod względem opłacalności i stopnia prefabrykacji. Za pomocą tych konstrukcji nośnych można w efektywny sposób wykonać różne rodzaje wiązarów. Aby móc nadać temu wyrobowi budowlanemu oznaczenie CE zgodnie z DIN EN 14250, przyzakładowa kontrola produkcji producentów otrzymuje certyfikację BMF.

Tartaki

BMF certyfikuje przyzakładową kontrolę produkcji tartaków. Jest to konieczne, aby móc sprzedawać na europejskim rynku drewno budowlane o prostokątnym przekroju sprawdzone pod względem wytrzymałości do celów nośnych. Zharmonizowaną normą produktową do tego wyrobu budowlanego jest DIN EN 14081-1, na podstawie której odbywa się certyfikacja.

Po przykroju drewna budowlanego należy zwrócić uwagę podczas sortowania na istotne kryteria. Obok właściwości mechanicznych i wilgotności drewna sprawdzane są także cechy wizualne. Ocena sęków, rys i krzywizn w odniesieniu do jakości drewna pomaga przy klasyfikacji do późniejszego wykorzystania.

Dodatkowo do oznaczenia CE na produkcie należy dołączyć przy dostawie dokument towarzyszący. Po wprowadzeniu europejskiego rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych należy ponadto udostępnić deklarację właściwości użytkowych, na której producent potwierdza określone cechy produktu.

Zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej z drewna

W ETAG 007 uregulowane są zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji szkieletowej z drewna. Ta europejska wytyczna określa między innymi minimalne wymagania do planowania konstrukcji nośnej, izolacji cieplnej, okładania oraz ochrony przeciwpożarowej i akustycznej.

Za pośrednictwem Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt) można na podstawie ETAG 007 otrzymać europejską ocenę techniczną (EOT). BMF towarzyszy przedsiębiorstwom w drodze do otrzymania tego dopuszczania. Po uzyskaniu EOT zestaw do wykonywania budynków można wprowadzić z oznaczeniem CE do obrotu na terenie Europy.

Certyfikacja potwierdzająca zgodność z prawem budowlanym
Certyfikacja potwierdzająca zgodność z prawem budowlanym
Certyfikacja potwierdzająca zgodność z prawem budowlanym
Certyfikacja potwierdzająca zgodność z prawem budowlanym

Korzystaj z zalet – przez pierwsze dwa lata kalendarzowe za połowę składki członkowskiej

Zapewnij sobie korzyści z członkostwa w stowarzyszeniu na rzecz jakości i wykorzystaj RAL jako znak jakości i przewagę konkurencyjną.

Dołącz do nas już dziś!